Nasza misja i zasady

Nasza misja

We Flint Group naszą misją jest być najsprawniejszym dostawcą w branżach druku i opakowań w ocenie naszych klientów, udziałowców i pracowników dzięki naszej zdolności dostarczania towarów o wyjątkowej wartości w stosunku do ceny, niezmiennie wysokiej jakości i nieustającej innowacyjności.

Nasze zasady 

Nasi klienci są najważniejsi we wszystkim co robimy.
Nasi pracownicy oraz wszystkie procesy i systemy koncentrują się na stałej jakości, stosowaniu ciągłych usprawnień obsługi, redukcji kosztów i wprowadzaniu innowacji technicznych, które tworzą wartość dla naszych klientów i Flint Group.

Naszą pasją jest rozwój i spełnianie obietnic.

Do naszego sukcesu przyczynia się każdy pracownik.
Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników – bezpieczeństwo jest priorytetem, ponieważ nic nie jest warte narażania zdrowia na szwank.

Cenimy różnorodne doświadczenia, talenty i pomysły naszych pracowników w osiąganiu celów biznesowych.
Zachęcamy do stałego uczenia się i twórczego myślenia, propagujemy zespołowe rozwiązywanie problemów i razem cieszymy się sukcesami.

Musimy być zawsze wierni zasadzie uczciwości
Wszystkich traktujemy z szacunkiem, w sposób uczciwy i zgodny z zasadami etyki.
Oczekujemy, że każdy pracownik będzie traktować swoich klientów, kolegów, dostawców i społeczności, z którymi mamy do czynienia w ten sam, pełen szacunku, uczciwy i etyczny sposób.

Stałe usprawnianie  pomaga uzyskać  wysoką jakość i stanowi fundament naszych aspiracji do uzyskiwania doskonałości.
Dążymy do doskonałości we wszystkim co robimy, wprowadzając innowacje i ciągłe usprawnienia.
Proces Stałych Usprawnień Star ułatwia innowacyjne, oparte na faktach rozwiązywanie problemów, pozwalające na wprowadzanie, pomiar i zachowywanie usprawnień we wszystkich aspektach naszej działalności.
Zapewniamy coraz większą wartość naszym klientom i naszym udziałowcom.

Zdajemy sobie sprawę, że warunkami wstępnymi osiągnięcia naszych celów jest Przywództwo i Praca zespołowa.
Przywództwo to jasność celów, która dzięki posiadanym zasobom pozwala osiągnąć cel, a następnie zaspokoić potrzeby klientów. Wszyscy pełnimy funkcję przywódczą.


Dzięki koordynacji  nieustannie zwiększamy tempo wdrażania innowacji.
Praca zespołowa i transparentność w poszczególnych lokalizacjach geograficznych, jednostkach biznesowych, działach i na poszczególnych stanowiskach – oraz między nimi – mają zasadnicze znaczenie.
Dotrzymujemy obietnic – dla ludzi jest ważne to co robimy, nie to co mówimy.

Learn More...

Click here to download Flint Group's Code of Conduct brochure...

 

Interested in learning a little more about Flint Group?

Download our company brochure here...