"Rely on us to do the right thing..."

Izabela Czekajewska - Poland

Izabela Czekajewska - Poland

Zrównoważony rozwój a spółka Flint Group...

Zrównoważony rozwój kształtuje nasz sposób prowadzenia działalności i interakcje z naszymi interesariuszami – klientami, współpracownikami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznościami, w których działamy. Dzięki bezkompromisowym zasadom etycznego postępowania i silnym wartościom etycznym zakorzenionym w naszej własnej misji i zasadach przewodnich, nasi klienci mogą na nas polegać w zakresie nieustannego zrównoważonego rozwoju.

 

Każdego dnia nasze zespoły pracują nad poprawą bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia, a jednocześnie prowadzony jest program nieustannego doskonalenia w celu ograniczenia obecnego i przyszłego wpływu na środowisko.

 
Kliknij tutaj, aby...

- Pobrać raport o zrównoważonym rozwoju spółki Flint Group w 2015 r.

- Dowiedzieć się więcej o Deklaracji zrównoważonego rozwoju i modelu sprawozdawczości spółki Flint Group

- Przeczytać uwagi naszego Dyrektora Naczelnego na temat zrównoważonego rozwoju

 

 Zrównoważony rozwój w praktyce...

Od lat spółka Flint Group aktywnie wspiera swoich pracowników i zespoły w angażowaniu się w życie lokalnych społeczności, organizacji charytatywnych i zbiórki pieniędzy. Zachęcamy również naszych pracowników do angażowania się w działania, które sprawiają, że spółka Flint Group jest „lepszym miejscem pracy” - wzmacnianie ducha zespołowego działania poprzez zaangażowanie w działalność zespołu.

 Kliknij tutaj, aby pobrać raport o zrównoważonym rozwoju spółki Flint Group za rok 2015

Dowiedz się więcej, w jaki sposób podejście spółki Flint Group do zrównoważonego rozwoju jest wzmacniane przez naszą misję i wytyczone zasady...

Kliknij wybraną wersję językową, aby pobrać...

- English
- Deutsch 
- Italiano
- 中文